Dag zesamme,

un hätzlich wellkumme op uns Sigg vun der Theaterjrupp "Et Fisternöllche". Uns jung Schmölzje hät sich em Winter 2011 zesammejedonn un mer spillen uns selvs jeschrieven Stöckelche op Kölsch.

Wann ehr mih üvver uns wesse wellt dann dot doch e bessche hee en der Sigg erömklicke, ov schrievt uns en Naachrech.

Mer freuen uns op üch!
Et Fisternöllche